Ανόρθωση στήθους
Αρχική / Αισθητικές Επεμβάσεις / Σώμα / Ανόρθωση στήθους
Ανόρθωση στήθους

Ανόρθωση μαστών (μαστοπηξία)
Για πολλές γυναίκες η αυξομείωση τους σωματικού βάρους και η εγκυμοσύνη μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρή χαλάρωση και πτώση του στήθους. Σε αυτές τις περιπτώσεις η πιο κατάλληλη επέμβαση είναι η χειρουργική ανόρθωση του στήθους, γνωστή και ως μαστοπηξία. Με την επέμβαση αυτή σηκώνεται ο αδενολιπώδης ιστός του μαστού και καθηλώνεται σε μία καλύτερη αισθητικά και ανατομικά θέση. Επιπρόσθετα μπορεί να γίνει και συνδυασμός της αύξησης του όγκου του στήθους εάν αυτό απαιτείται.

Υποψήφιες για την ανόρθωση του στήθους
Η επέμβαση ενδείκνυται για γυναίκες με μικρό και μέτριο όγκο στήθους με τη θηλή να έχει πτώση κάτω από το επίπεδο της υπομάστιας αύλακας. Οι γυναίκες με μεγάλο μέγεθος μαστών θα επωφεληθούν καλύτερα από μία σμικρυντική επέμβαση, η οποία θα ανορθώσει ταυτόχρονα και τους μαστούς. Στις περιπτώσει εκείνες που μαζί με την πτώση συνυπάρχει και απώλεια του όγκου, τότε συνδυάζεται η επέμβαση της μαστοπηξίας με την τοποθέτηση ενθεμάτων για την αύξηση του τελικού όγκου.

Χειρουργική τεχνική
H επέμβαση, συνήθως ξεκινάει με μία τομή γύρω από τη θηλή. Ανάλογα με την τεχνική που θα εφαρμοσθεί μπορεί να υπάρχει μόνο μία κάθετη τομή ή επιπρόσθετα ακόμη μία οριζόντια τομή στο ύψος της υπομάστιας αύλακας. Η τεχνική της κάθετης τομής μπορεί να αφήσει στο ύψος της υπομάστιας αύλακας ένα ελαφρύ φούσκωμα που μπορεί να χρειαστεί αποκατάσταση μετά από 6-12 μήνες από την ημερομηνία της επέμβασης.

Η τεχνική βασίζεται στην επανατοποθέτηση συνδυαστικά της θηλής του μαζικού αδένα και του λίπους σε υψηλότερο σημείο. Σε περίπτωση που τοποθετηθεί συσκευή παροχέτευσης αφαιρείται την ημέρα της εξόδου της ασθενούς.

Το κάπνισμα αντενδείκνυται απόλυτα σε όλες τις περιπτώσεις των επεμβάσεων ανόρθωσης ή σμίκρυνσης των μαστών.

Μετά την επέμβαση ανόρθωσης του στήθους οι οδηγίες είναι ίδιες με την επέμβαση της μείωσης του όγκου του μαστού.