Αποκατάσταση μαστού
Αρχική / Σώμα / Αποκατάσταση μαστού
Αποκατάσταση μαστού

Η χειρουργική επέμβαση της αποκατάστασης του μαστού στοχεύει στη δημιουργία νέου όγκου στο μαστό με σύγχρονη αποκατάσταση του σχήματος και της δημιουργίας νέας θηλής, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση της γυναίκας που έχει υποβληθεί σε μία τέτοιου είδους επέμβαση ακρωτηριασμού. Περιγράφονται πολλές τεχνικές για την αποκατάσταση του μαστού, που περιλαμβάνουν τη διάταση των ιστών, τη μεταφορά ιστών με μικροχειρουργικές τεχνικές (ελεύθερος κρημνός) και η μεταμόσχευση λίπους. Ο χρόνος της αποκατάστασης γίνεται σε συνεννόηση με τον εξειδικευμένο χειρουργό- ογκολόγο και ανάλογα με την κατάσταση της υγείας της ασθενούς.

Αποκατάσταση με ενθέματα σιλικόνης
Αποτελεί και τον πιό συνηθισμένο τρόπο αποκατάστασης και γίνεται με πορόμοια ενθέματα που χρησιμοποιούνται και για την άυξηση του όγκου του στήθους. Εξαιτίας της μικρής ποσότητας του δέρματος στην περιοχή η επέμβαση τις περισσότερες φορές ξεκινάει με την τοποθέτηση διατατήρων δέρματος. Οι δερματικοί διατατήρες αποτελούν συνθετικά ενθέματα που γεμίζουν σταδιακά με φυσιολογικό ορό για να χαλαρώσουν το δέρμα και να αυξήσουν την ποσότητα του στην περιοχή. Με τον τρόπο αυτό  θα δημιουργήσουν μία νέα θέση όπου θα τοποθετηθεί και το μόνιμο ένθεμα σιλικόνης. Η τεχνική αυτή διασφαλίζει τη μεγαλύτερη δυνατή βιωσιμότητα του ενθέματος της σιλικόνης και την ελαχιστοποίηση των επιπλοκών.

Αποκατάσταση με ιστικούς κρημνούς
Αποτελεί την εναλλακτική πρόταση αποκατάστασης του μαστού. Σε αυτή την περίπτωση ένα μέρος από το σώμα του ίδιου της ασθενούς χρησιμοποιείται για την αύξηση του όγκου του στήθους της. Το κομμάτι του ιστού που χρησιμοποιείται μπορεί να είναι από την πλάτη, την κοιλιά ή τους γλουτούς και περιλαμβάνει ένα συνδυασμό δέρματος λίπους και μυός. Εάν το κομμάτι προέρχεται από την κοιλιά η επέμβαση συνδυάζεται και με κοιλιοπλαστική.Ο χρόνος αποκατάστασης μίας τέτοιας επέμβασης είναι μεγαλύτερος, ενώ δεν μπορεί να γίνει σε πολύ λεπτές ή παχύσαρκες γυναίκες.

Μετά την επέμβαση αποκατάστασης
Οι γυναίκες που επιλέγουν να επανορθώσουν χειρουργικά το στήθος τους πρέπει να γνωρίζουν ότι ο χρόνος αποθεραπείας τους είναι συνολικά μεγαλύτερος από μία επέμβαση ανόρθωσης ή σμίκρυνσης του. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του μέσα σε ένα χρονικό διάστημα έξι εβδομάδων. Ωστόσο ο συνολικός χρόνος αποθεραπείας μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από ένα χρόνο και μπορεί ακόμη να επεκταθεί χρονικά εάν χρειασθούν συμπληρωματικές χειρουργικές επεμβάσεις.